Roman Tinák, Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Žiar and Hronom
VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
S ohrevom
Bez ohrevu


Telefón: 045/672 71 24
E-mail: tinak.karcher@tinak.sk
Facebook: Karcher Žiar nad Hronom