Roman Tinák, Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Žiar and Hronom


Telefón: 045/672 71 24